Valfarten 2018 - ny fly- og busrute

Kære kommende valfartsdeltager,

Den Nordiske Valfart til Lourdes har igennem en årrække arrangeret valfarter fra Skandinavien til Lourdes, og Den Nordiske Bispekonference har som regel altid ladet en af de nordiske biskopper deltage.  

I 2018 er det 160 året for Jomfru Marias tilsynekomst i Lourdes, og det er en glæde for os, at der fra Den Nordiske Bispekonference er deltagelse af kardinal Anders Arborelius fra Sverige samt biskop Czeslaw Kozon fra Danmark.

Årets tema: ”Gør hvad som helst Han siger til jer.”

Vi flyver med SAS direkte fra Kastrup til Montpellier, hvorfra busser kører os videre til

Lourdes o Afrejse mandag den 23. juli kl. 11.40 med SK0775 o Hjemkomst mandag den 30. juli kl. 17.15 med SK0776

 Pris: DKK 7.475,00 til dækning af fly, bus, fuld pension, udflugt, valfartshæfter og solidaritetsbidrag

Ud over kardinal og biskop deltager valfartspræst Herbert Krawczyk s.j. samt et antal præster.           

Materiale kan rekvireres hos vores sekrætær Marianne Larsen på mail:

mastla@dsa-net.dk

Depositum (DKK 2.000,00) samt evt. afbestillingsgebyr (DKK 500) betales i forbindelse med tilmeldingen. 

Er De syg eller gangbesværet med behov for hjælp fra valfartens medhjælpere, vil De senere modtage et medicinkort og uddybende spørgeskema vedrørende Deres behov for assistance. Bemærk at behov for assistance også skal ses i forhold til Deres mulighed for at gå/stå i over 1 time under processionerne. Valfartens læge kan være nødsaget til at fraråde tilmeldte at deltage i valfarten af helbredsmæssige grunde. Besked herom følger, når valfartens læge har modtaget lægebrev fra Deres egen læge.

Vi forventer stor søgning til valfarten, - også fra Sverige, så der er tale om ”først til mølle” princippet.

Tilmelding senest 1. april 2018.

(Tilmelding er først gældende, når tilmeldingsblanket OG depositum er modtaget).

Endeligt program med praktiske oplysninger fremsendes til alle deltagere senest i juni måned.

Indkvartering sker for raske deltager på det firestjernede Hotel Paradis, og for deltagere med behov for hjælp på Accueil Notre Dame. Valfarten medbringer eget ”personale” i form af læge, sygeplejersker, samaritter samt et antal frivillige hjælpere til at skubbe kørestole. 

Det er med store forventninger, at vi ser frem til årets Valfart. Skulle De ikke være i stand til at deltage i år, vil Valfarten være taknemmelig for ethvert bidrag. Dette vil ubeskåret gå til hjælp til syge, som vanskeligt har råd til at deltage. Mærk i så fald girokortet "HJÆLP".(Giro nr: 9000593 i Danske Bank// Netbank: Regnr. 1551 konto 9000593 el. IBAN: DK 93 3000 0009 0005 93 SWIFT-BIC: DABADKKK)

Med venlig hilsen

Valfartsbestyrelsen

Georg Høhling, formand