Priser og afbestillingsbetingelser 2019

PRISER OG AFBESTILLINGSBETINGELSER 2019

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SELVHJULPEN/BEHOV FOR HJÆLP – fly og hotel eller Accueil        DKK 7.650,00 Rask eller selvhjulpen deltager, som er godt gående, og som ikke har brug for hjælp: Indlogering på hotel i 2 eller 3 sengs værelser med 1/1 pension  Enkeltværelse mod tillæg på DKK 1.500,00 – kun få til rådighed.

 Deltagere med personlige hjælpere kan efter aftale bo på enten hotel eller Accueil. Deltagere, som har behov for assistance, eller som er dårligt gående, eller som er syg/handicappet og for hvem læge, sygeplejersker, sygehjælpere og samaritter er til disposition bor på Accueil. Supplerende spørgeskema udsendes efter modtagelse af tilmeldingsblanket.    

BESVARELSE AF SPØRGESKEMA ER EN FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE.

 Indlogering på Accueil på 2, 3, og 4 sengs værelser med 1/1 pension. Få enkeltværelser mod tillæg på DKK 1.500,00.

Rejseforsikring:

Bemærk at Valfartskomiteen ikke påtager sig at tegne rejseforsikring.  Forhør Dem inden afrejse evt. hos:   Europæiske Rejseforsikring, Frederiksberg Alle 3,1790 København V. Tlf.: 33252525 – Hjemmeside:  www.europaeiske.dk For øvrige lande: husk at undersøge om Deres private rejseforsikring dækker ved sygdom og hjemtransport!

AFBESTILLING:

-          inden 15.05 betyder, at depositum er tabt.  

-          efter 15.05 betyder, at 50 % af rejsens pris samt depositum er tabt.  

-          efter 15.06 betyder, at hele rejsens pris inkl. depositum er tabt.

Afbestillingsgebyr på DKK 500,00, som dækker i tilfælde af sygdom, kan indbetales. Afbud begrundet med sygdom kræver lægeattest.

Restbeløb forfalder senest d. 15. JUNI 2019

 Betaling sker til Giro 9 00 05 93 Danske Bank eller Netbank til reg.nr. 1551 konto 9000593 Danske Bank eller IBAN: DK93 3000 0009 0005 93 SWIFT-BIC: DABADKKK 

Depositum på DKK 2.000,00 samt evt. afbestillingsgebyr på DKK 500,00 forfalder til betaling ved tilmelding.

 

Huskeseddel til Dem! Overfør krydsene fra tilmeldingsblanketten:

Indbetalt i depositum     __________________

Enkeltværelse (begrænset antal) - ekstratillæg = DKK. 1.500,00

Afbestillingsgebyr   - ekstratillæg = DKK.    500,00                          

 

Tilmeldinger sendes til: DEN NORDISKE VALFART TIL LOURDES Tilmelding til: Marianne Larsen, Mikkels Mose 39, 5250 Odense Sv - Gerne på mail: mastla@dsa-net.dk Tlf.: +45 51 24 23 90