Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes inden 1. juni 2018.