Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes inden 1. juni 2017 og er endnu ikke fastlagt.