Vi skal flyve med Scandinavian Airlines til Biarritz i Sydfrankrig.

Kære kommende valfartsdeltager,
Den Nordiske Valfart til Lourdes har igennem en årrække arrangeret valfarter fra Skandinavien til Lourdes,og Den Nordiske Bispekonference har som regel altid ladet en af de nordiske biskopper deltage.

Den Nordiske Valfart er nu i fuld gang med forberedelserne til :
Valfarten 2017: Afrejse mandag 24. jul og hjemkomst mandag 31. juli


• Vi flyver med SAS direkte fra Kastrup til Biarritz, hvorfra busser kører os videre til Lourdes
• Pris: DKK 7.775,00 til dækning af fly, bus, fuld pension, valfartshæfter og solidaritetsbidrag
• Årets internationale tema på valfarten er: ”Herren har gjort store ting imod mig”.


Gejstlige ledere vil være: En repræsentant for den Nordiske bispekonference samt valfartspræst HerbertKrawczyk s.j., Århus . Herudover et antal præster.


Med dette ledsagebrev følger relevant deltagermateriale. Depositum (DKK 2.000,00) samt evt.
afbestillingsgebyr (DKK 500) betales i forbindelse med tilmeldingen.
Er De syg eller gangbesværet med behov for hjælp fra valfartens medhjælpere, vil De senere modtage etmedicinkort og uddybende spørgeskema vedrørende Deres behov for assistance. Bemærk at behov forassistance også skal ses i forhold til Deres mulighed for at gå/stå i over 1 time under processionerne.
Valfartens læge kan være nødsaget til at fraråde tilmeldte at deltage i valfarten af helbredsmæssigegrunde. Besked herom følger, når valfartens læge har modtaget lægebrev fra Deres egen læge.
Tilmelding senest 1. april 2017.


(Tilmelding er først gældende, når tilmeldingsblanket OG depositum er modtaget).
Endeligt program med praktiske oplysninger fremsendes til alle deltagere senest i juni måned.
Indkvartering sker for raske deltager på det firestjernede Hotel Solitude, som vi kender rigtig godt, og fordeltagere med behov for hjælp på Accueil Notre Dame. Valfarten medbringer eget ”personale” i form af læge, sygeplejersker, samaritter samt et antal frivillige hjælpere til at skubbe kørestole.


Det er med store forventninger, at vi ser frem til årets Valfart. Skulle De ikke være i stand til at deltage i år,vil Valfarten være taknemmelig for ethvert bidrag. Dette vil ubeskåret gå til hjælp til syge, som vanskeligthar råd til at deltage. Mærk i så fald girokortet "HJÆLP".(Giro nr: 9000593 i Danske Bank// Netbank: Regnr.
1551 konto 9000593 el. IBAN: DK 93 3000 0009 0005 93 SWIFT-BIC: DABADKKK)

Med venlig hilsen
Valfartsbestyrelsen
Georg Høhling, formand