Udsendelsesmesse til Lourdes valfart 2019

Den 19. Juli kl. 17.00 fejres udsendelsesmesse i Jesu Hjerte Kirke med biskop Kozon. Alle er hjertelig velkommen. 

Valfartsprogram 2019 og vigtig information

Programmet for valfarten 2019 fremgå af hjemmesiden under valfart 2019.

Påskehilsen fra Den Nordiske Valfart til Lourdes

 

 

Vejby, den 16. april 2019.

 

Kære alle.

Når man, som vi, dedikerer vores arbejde til Vor Frue af Lourdes, gjorde det ondt i går at se Notre Dame i Paris i flammer.

Guds Moder må have lidt usigeligt meget, da hun så sin søn på korset, og hun må have lidt om muligt endnu mere alle de gange derefter, hvor hun har bevidnet menneskers negligering af hendes søns budskab og eksempel.

Gennem sine tilsynekomster flere steder på kloden, heriblandt Lourdes,  har Guds Moder om nogen som omsorgsfuld mor gjort en indsats for at minde os om bønnens magt og for at minde os om bod og omvendelse.

Askeonsdag hører vi præsten sige: ”Omvend dig og tro på Evangeliet!”

Da pave Johannes Paul II besøgte Frankrig i 1980 sagde han bl.a.: ”Du, Kirkens ældste datter, - hvad har du gjort med din dåbspagt ?” Det kunne han sikkert også have sagt andre steder i en sekulariseret verden.

Notre Dame var indtil i går indhyllet i stilladser, fordi et kæmpe renoveringsarbejde var sat i gang. Kirkens mure havde slået så alvorlige revner grundet luftforurening, at noget og meget måtte gøres, og store pengesummer var indsamlet med det formål at renovere.

Men hvad med ”Kirkens indre”? Hvad med Kirkens levende sten?

Jeg har besøgt Notre Dame rigtig mange gange, og de senere år har jeg faktisk oplevet turismen i kirken som mere dominerende end bøns stilheden. I en anden Maria-kirke, nemlig den på torvet i Krakow, er det meget anderledes. Her er der konstant så mange troende, der besøger kirken for at bede, at de kommer til at sætte dagsordenen for indtrykket, når man besøger kirken. Turisten bliver stille helt automatisk.

Jeg hæftede mig i går ved, at journalisterne under kommenteringen af branden hele tiden sidestillede Notre Dame med vartegn som Eiffeltårnet og Louvre.

Uden brand og efter renovering kunne vi måske have fået et endnu flottere vartegn for Paris og et endnu mere velbesøgt ”museum”.

Et uheld ville det anderledes i går.

Branden gjorde noget ved os alle. Mennesker begyndte at synge og bede på åben gade, og hele verden kom på banen for at udtrykke sorg over risikoen for tabet af en af de helt store ”templer” i den kristne kirke.

Brandfolkene lykkedes med at redde tårnene og hele den bærende struktur.

Kirken står endnu. Trosrammen står endnu. Den vil kalde os, når vi på lang afstand ser de høje tårne. Den vil kalde os, når vi på lang afstand hører de gamle klokker.

Hvordan hører vi det kald?

Det spørgsmål har måske fået ny næring gennem denne brand, - som et kæmpe wake up call.

Kirken og strukturen er der, men indholdet i Kirken skal vi hver især være med til at forme. Kirken og dens øvrighed har stået for mange skud i de senere år, og det har slået revner, om end ”murene” har holdt stand. Kirkens indre derimod har oplevet ”brande”, som enten har fortæret eller har været lige ved det.

Kirken har det svært, men den står og falder med hver eneste troende, så Kirkens ”genopbygning” skal ikke først og fremmest ske udefra eller ovenfra, - den skal komme indefra. Den skal komme gennem hver enestes bod og omvendelse.

Kirken kalder, og det vil de ikoniske tårne heldigvis også gøre fremover.

Over for dette kald har både Maria og Bernadette som de helt almindelige mennesker, de var, anvist vejen, - vi skal turde sige ”det ske mig efter dit ord”.

Påskenat tændes ud af ilden påskelyset som symbol på, at vi skal følge Ham efter, som sagde: ”Jeg er verdens lys”.

Lad os håbe og bede for, at der ud af Notre Dames flammer i går må aktiveres rigtig mange nye ”verdens lys”, og lad os håbe, at Notre Dames renovering efter branden må følges af en anden ”renovering”, - en indre fornyelse af hver eneste levende sten i Kirken. Ikke kun i Paris. Ikke kun i Frankrig. Nej, i hele vores vidunderlige katolske Kirke.

Der er ingen, der siger det vil blive let.

Et skinnende uskadt alterkors i en afsvedet Notre Dame minder os i dag om korsets tyngde men også om korsets symbol på sejr. Det er det, Påske handler om.

Det bjergede relikvie i form af Jesu tornekrone, minder os om, at det at følge Ham som vejen, sandheden og livet, kan være en rejse med mange torne.

Kom Helligånd. Opfyld dine troendes hjerter og antænd i dem din kærligheds ild. Udsend din Ånd og alt vil blive nyskabt, og du vil forny jordens skikkelse.

Glædelig Påske.

Georg Høhling

Formand for Den Nordiske Valfart til Lourdes

 

 

 

 

Valfarten 2019 melder om alt udsolgt.

Alle flypladser med Den Nordiske valfart til Lourdes er udsolgt. Man kan stadig tilkendegive, at man øsnker at deltage, hvis der skulle komme aflysninger. I så fald vil man komme på en venteliste.

 

Jubilæumsfesten var et tilløbsstykke

Mange var mødt op til Den Nordiske valfarts 50 års jubilæumsfest den 2. marts i Jesu Hjerte i København. Festmesse med biskop Cheslaw Kozon, pater Herbert, pater Biernkowski og pater Jan. Efterfølgende stor reception med fillipinske specialiteter, festtaler og fremvisning af Lourdes film fra Danmarks Radio ano 1993 samt valfartens nyeste film fra 2018 produceret af Veronica Holsting. Desuden var der en mindre fremvisning af pater Herberts mini museum fyldt med diverse klenodier fra Lourdes valfarterne gennem tiden. 

I anledning af jubilæet er der også  udfærdiet er festskrift, som kan bestilles og købes for 20 kr + forsendelse ved henvendelse til den Nordiske valfart til Lourdes. 

Flere billeder kan ses under jubilæum 2019.

ÆNDRING AF REJSETIDER 2019

Rejsetiderne er ændret på valfarten til Lourdes 2019.

Vi skal rejse med SAS til og fra Biarritz på i følgende tider:

Afrejse lørdag den 20 juli kl. 11.55 (mødetid kl. 09.45)

Hjemkomst Kastrup lørdag den 27. juli kl. 17.55

Mere om rejse og program i den kommende periode.

Stemningsvideo fra 2018

Kom med Kardinal Anders Arborelius og de Nordiske pilgrimme på stille passage gennem Grotten (Massabielle) i Lourdes.

Nordens hjertelig kardinal rejser igen med til Lourdes

Her ses kardinalen mellem tidligere Valfartspræst Herbert Krawczyk og næstformand for valfarten Andreas Holsting

Der er med stor glæde, at Den Nordiske valfart til Lourdes igen i år får deltagelse af kardinal Anders Aborelius. Han vil være med blandt os på valfarten. 

Kardinal Anders Aborelius prædiken i Pius X

Lourdes – valfart 2018

Oversat af Philippe Hanus


Den hellige Thèrèse af Jesusbarnet har sagt, at Jomfruen er mere moder end dronning. Men hun er også æret som dronning, som moderlig dronning og beskytterinde af hele den katolske verden. I Europas nordiske lande kalder man hende Nordens dronning. Dengang forfølgerserne fandt sted var der altid en lille skare af nordiske katolikker der elskede at kalde og ære hende således. I den katolske middelalder blev hun betragtet som den sande dronning. Laplænderne og samerne har æret hende som himlens dronning. Da vi indviede det første katolske kapel i Sapmi i laplændernes land, har man kaldt hende Himlens Dronning. Hvis man besøger de vidunderlige små kirker i Sverige, finder man ofte et alterbillede, hvor Maria er kronet som himlens dronning af sin søn Jesus. I dag er det helt almindeligt at finde et billede af Vor Frue i en protestantisk kirke.
 
Som brødre og søstre af Jesus må det være naturligt og tillige evangelisk for os at finde vores støtte hos Jesu Moder. Hvis vi er forenet i Jesus og hvis vi lever vort liv som hans venner, må vi selvsagt vende os mod hans Moder, der også er blevet vores moder. Hvis vi ønsker at følge Jesus og at leve efter evangeliet, finder vi også i Maria en søster, som man siger i Karmel. Altså er Maria ikke alene dronning og moder, hun er også søster. Hun har også fulgt troens vej, faktisk lærer hun os den fundamentale teologiske holdning af tro, kærlighed og håb. Det teologiske og åndelige liv er os tilbudt af Helligånden allerede ved dåben som en gratis gave. Men vi har også brug for en model og et menneskeligt eksempel for at se, hvordan man kan leve på denne måde. I Evangeliet kan man se, at Maria siden Bebudelsen og derefter viser os denne vej. Som vores Moder er hun også vores Herskerinde – Mater et Magistra – som  Kirken selv.
 
I vort menneskelige liv er det ofte moderen som lærer os at bede og elske Jesus. Heldigvis er der også menneskelige fædre, der som Sankt Joseph ønsker at hjælpe deres børn til at kende Gud. Men man må anerkende, at det er mest mødrene og endog bedstemødrene, der ønsker at lære os at bede. Man må tro, at Guds Moder har hjulpet Guds Søn at bede på det menneskelige plan. Altså er der altid et moderligt aspekt af Maria i de kristnes bønsliv. Der er en ømhed, et kvindeligt følelsesliv der hjælper os at forblive forenet til Gud, selv i tider med håbløshed eller trængsler. Hvis dette syn mangler, bliver livet meget tungt og selv bønnen risikerer at forsvinde. Det er en tragisk følge af sekulariseringen, at mange børn ikke har modtaget denne moderlige hjælp til at bede. Det er meget vanskeligt at tilbyde denne Marias moderlige hjælp senere, men intet er umuligt for Gud. Altså er det muligt, at et sted som Lourdes, hvor den marianske tilbedelse er i højsædet, stadig kan tilbyde denne Marias moderlige støtte til dem, der ikke har modtaget denne nåde som børn.
 
Maria ledsager os i løbet af vort liv som Jesu disciple. Hun hjælper os at vokse i livet med bøn og nåde. Ved bebudelsen ser vi, hvordan Maria åbner sig mod Guds vilje og mod hendes kald. Denne indstilling af tro, lydighed og lytten er altid fundamental i vort kristne liv. Man må have det vidunderlige ikon af Bebudelsen for vore øjne under hele vort liv. Der kommer altid en ny udfordring, hvor man må acceptere Guds vilje. Jeg husker tidspunktet, hvor man bad mig om at blive biskop for 20 år siden. Jeg var overhovedet ikke forberedt til denne tjeneste, men jeg havde lige haft en retræte, hvor jeg havde talt om Jomfruens lydighed, da Bebudelsen fandt sted.
 
Alt hvad Evangeliet fortæller os om Marias liv hjælper os til at leve mere forenet med Jesus. Når Maria er til stede ved brylluppet i Kana, hjælper hun os at leve vort kald på forbøn. Hver dag er der på ny en del henstillinger til vor bøn, som Herren viser os. Men ofte er vi ikke bevidste om dette kald fra ham. Tit er der små enkeltheder som ikke fattes. Der manglede vin, måske også salt eller sukker til vor næste, der har brug for støtte eller rettelse. Hvis vi lever uafbrudt i Guds nærvær, er Maria også ved vor side for at hjælpe os at bede eller gå i forbøn efter Guds vilje. Hvis vi virkelig har taget Maria som vor moder og dronning af vort stakkels hjerte, forbliver hun trofast og hjælper os til at åbne vort hjerte til vores næstes behov, til vor Moder Kirkens behov og til vores stakkels verdens behov. På denne måde bliver vort hjerte mere lig med Marias og Jesu hjerte. Marias hjælp er virkelig nødvendig, hvis vi ønsker at leve vort daglige liv i bestandig forening med Jesus og hvis vi ønsker at ofre os selv til Gud i en handling af tilbedelse til verdens frelse.
 
Mange komponister har skrevet deres musik over temaet Stabat Mater – Maria ved siden af Korset med sin Søn er et billede og en meget menneskelig realitet som ingen kan ignorere. Hvis vi lever forenet med Jesus, må vi også ledsage ham på Korset. Vi har virkelig brug for Maria for at forblive forenet med Jesus og undlade at flygte bort. Der er øjeblikke i hvert liv, hvor man virkelig har brug for Marias moderlige hjælp for at forblive trofast med Jesus. Korset mangler aldrig. Derfor bør man vænne sig til at leve hele sit liv forenet med Maria. Korset vil ikke forsvinde men man kan udholde det med Marias hjælp. Hvis vi forbliver trofast til Kristus på Korset, kan han føre os til Genopstandelsen. Maria hjælper os at leve i lovprisningen af Guds herlighed her på jorden som det vil blive i himmelen.

Kardinal A. Aboerelius

Se klippet hvor kardinal Anders Aborelius tæder ind til celebartion af Pontificalmessen i Pius den X Basilica. Det ligger under siden tidligere videoer/videoklip.

Kardinal Anders var med i den første del af valfarten.

Valfarten til Lourdes 2018 gik rigtig godt. Vi er alle velankommet til Danmark igen efter mange oplevelser og forbønner hos Vor frue af Lourdes for familie og venner i Danmark. Der vil blive lagt foto op fra valfarten snarest muligt.