Der er stadig få ledige pladser tilbage til valfarten 2017. Kontakt Marianne Larsen for information på mail: mastla@dsa-net.dk.

Biskop Czeslaw Kozon

Grundet heldbredsmæssige årsager deltager biskop Berislav Grgic fra Norge desværre ikke på årest valfart. Vi ønsker biskoppen alt vel og håber han kan deltage på et andet tidspunkt. Biskop Kozon fra Danmark vil deltage på en del af valfarten, men har også andre gøremål i valfartsugen.

Ny rejserute på valfarten til Lourdes 2017

Den kronede Madonna på pladsen foran Rosenkrans Basilikaen.


Den 24. til 31. juli 2017 under temaet
”Herren har gjort store ting imod mig” rejser Den Nordiske valfart igen til Lourdes.


Gejstlige medvirken fra Den Nordiske Bispekonference og
valfartspræst Herbert Krawczyk s.j. med flere.
NYT: Fly fra København med SAS til Biarritz,
derfra videre med busser til Lourdes.
Indlogering på Hotel La Solitude samt Accueil Notre Dame.
Halvdagsudflugt til Bartres.
På valfarten deltager præster, plejepersonale
og samaritter samt ungdomsgruppe, som hjælper alle deltagerne.
Medhjælpere deltager til en reduceret pris og kun efter nærmere aftale og
godkendelse af bestyrelsen.
Prisen for almindelige deltagere er DKK 7.750.- og omfatter fly, bus til/fra
lufthavn, ophold med fuld pension, halvdagsudflugt til Bartres, valfartshæfte og
solidaritetsbidrag. Tilmelding er senest 1. april 2017.

TILMELDINGSMATERIALE og yderligere INFORMATION kan
rekvireres hos:
Marianne Larsen, Tlf.: +45 5124 2390,
E-mail: mastla@dsa-net.dk

Den Nordiske Valfart til Lourdes
Georg Høhling, Askemosevejen 18, 3210 Vejby

Ny hjemmeside udbygges løbende

Der arbejdes ihærdigt med en ny hjemmeside. Du vil løbende se nye tiltag på denne nye hjemmeside. Skiv endelig til os om forslag eller ting vi kan gøre bedre.

Foto er fra den seneste valfart i 2015