Den nye bestyrelses blev sammnesat på det ordinære møde den 12. maj 2018. Se under bestyrelsen.

Nyt program 2018

Sanctuariet med sne i februar 2018.

Se de mange aktivitert under valfartsugen den 23. til 30. juli 2018

valfartsprogrammet præsenteres  under fanebladet valfartsprogram.