Stemningsvideo fra 2018

Kom med Kardinal Anders Arborelius og de Nordiske pilgrimme på stille passage gennem Grotten (Massabielle) i Lourdes.

Valfarten til Lourdes 2019

Den Nordiske Valfart til Lourdes 2019 Den Nordiske Valfart til Lourdes fejrer sit 50 års jubilæum Årets tema: ”Salige er I, som er fattige, for Guds Rige er jeres.” 
 
Afrejse mandag den 22. juli kl. 19.10 med SAS (SK0797) Hjemkomst tirsdag den 30. juli kl. 01.10 med SAS (SK0798) 
 
Fra Den Nordiske Bispekonference deltager bl..a.  Kardinal Anders Arborelius og Biskop Czeslaw Kozon.  Desuden valfartspræst Michal Bienkowski samt flere præster.
 
Direkte fly fra København med SAS til Biarritz og derfra videre med busser til Lourdes. Indlogering på Hotel Paradis samt Accueil Notre Dame. Heldagsudflugt til Gavarnie. På valfarten deltager præster, plejepersonale og samaritter samt ungdomsgruppe, som hjælper, hvor de kan. Medhjælpere deltager til en reduceret pris og kun efter nærmere aftale og godkendelse af bestyrelsen. 
 
Prisen for almindelige deltagere er DKK 7.650,- og omfatter fly, bus til/fra lufthavn, ophold med fuld pension, heldagsudflugt til Gavarnie, valfartshæfte og solidaritetsbidrag.  Børn under 15 år kr. 6.000,-. Prisen for deltagelse excl. flyrejse er kr. 4.500,- Fra det øvrige Norden kan der som tillæg købes SAS-tilslutningsflybillet fra hhv. Oslo og Stockholm til dagspris.
 
Tilmelding er først til mølle og senest 1. april 2019.
 
TILMELDINGSMATERIALE og yderligere INFORMATION:  Marianne Larsen, Tlf.: +45 5124 2390, E-mail: mastla@dsa-net.dk www.lourdes.dk Den Nordiske Valfart til Lourdes Georg Høhling, Askemosevejen 18, 3210 Vejby
 
 

Nordens hjertelig kardinal rejser igen med til Lourdes

Her ses kardinalen mellem tidligere Valfartspræst Herbert Krawczyk og næstformand for valfarten Andreas Holsting

Der er med stor glæde, at Den Nordiske valfart til Lourdes igen i år får deltagelse af kardinal Anders Aborelius. Han vil være med blandt os på de første dage af valfarten. 

Den Nordiske valfart til Lourdes 2019

Den Nordiske Valfart til Lourdes fejrer sit 50 års jubilæum. Årets tema: ”Salige er I, som er fattige, for Guds Rige er jeres.” 
 
Afrejse mandag den 22. juli kl. 19.10 med SAS (SK0797) Hjemkomst tirsdag den 30. juli kl. 01.10 med SAS (SK0798) 
 
Fra Den Nordiske Bispekonference deltager bl..a. Biskop Czeslaw Kozon.  Desuden valfartspræst Michal Bienkowski samt flere præster.
 
Direkte fly fra København med SAS til Biarritz og derfra videre med busser til Lourdes. Indlogering på Hotel Paradis samt Accueil Notre Dame. Heldagsudflugt til Gavarnie. På valfarten deltager præster, plejepersonale og samaritter samt ungdomsgruppe, som hjælper, hvor de kan. Medhjælpere deltager til en reduceret pris og kun efter nærmere aftale og godkendelse af bestyrelsen. 
 
Prisen for almindelige deltagere er DKK 7.650,- og omfatter fly, bus til/fra lufthavn, ophold med fuld pension, heldagsudflugt til Gavarnie, valfartshæfte og solidaritetsbidrag.  Børn under 15 år kr. 6.000,-. Prisen for deltagelse excl. flyrejse er kr. 4.500,- Fra det øvrige Norden kan der som tillæg købes SAS-tilslutningsflybillet fra hhv. Oslo og Stockholm til dagspris.
 
Tilmelding er først til mølle og senest 1. april 2019.

 

OBS! Vær opmærsom på det sene afrejse tidspunkt og ikke mindst det meget sene hjemrejsetidspunkt natten mellem den 29. og 30. juli. 
 
TILMELDINGSMATERIALE og yderligere INFORMATION:  Marianne Larsen, Tlf.: +45 5124 2390, E-mail: mastla@dsa-net.dk www.lourdes.dk Den Nordiske Valfart til Lourdes Georg Høhling, Askemosevejen 18, 3210 Vejby

Kardinal Anders Aborelius prædiken i Pius X

Lourdes – valfart 2018

Oversat af Philippe Hanus


Den hellige Thèrèse af Jesusbarnet har sagt, at Jomfruen er mere moder end dronning. Men hun er også æret som dronning, som moderlig dronning og beskytterinde af hele den katolske verden. I Europas nordiske lande kalder man hende Nordens dronning. Dengang forfølgerserne fandt sted var der altid en lille skare af nordiske katolikker der elskede at kalde og ære hende således. I den katolske middelalder blev hun betragtet som den sande dronning. Laplænderne og samerne har æret hende som himlens dronning. Da vi indviede det første katolske kapel i Sapmi i laplændernes land, har man kaldt hende Himlens Dronning. Hvis man besøger de vidunderlige små kirker i Sverige, finder man ofte et alterbillede, hvor Maria er kronet som himlens dronning af sin søn Jesus. I dag er det helt almindeligt at finde et billede af Vor Frue i en protestantisk kirke.
 
Som brødre og søstre af Jesus må det være naturligt og tillige evangelisk for os at finde vores støtte hos Jesu Moder. Hvis vi er forenet i Jesus og hvis vi lever vort liv som hans venner, må vi selvsagt vende os mod hans Moder, der også er blevet vores moder. Hvis vi ønsker at følge Jesus og at leve efter evangeliet, finder vi også i Maria en søster, som man siger i Karmel. Altså er Maria ikke alene dronning og moder, hun er også søster. Hun har også fulgt troens vej, faktisk lærer hun os den fundamentale teologiske holdning af tro, kærlighed og håb. Det teologiske og åndelige liv er os tilbudt af Helligånden allerede ved dåben som en gratis gave. Men vi har også brug for en model og et menneskeligt eksempel for at se, hvordan man kan leve på denne måde. I Evangeliet kan man se, at Maria siden Bebudelsen og derefter viser os denne vej. Som vores Moder er hun også vores Herskerinde – Mater et Magistra – som  Kirken selv.
 
I vort menneskelige liv er det ofte moderen som lærer os at bede og elske Jesus. Heldigvis er der også menneskelige fædre, der som Sankt Joseph ønsker at hjælpe deres børn til at kende Gud. Men man må anerkende, at det er mest mødrene og endog bedstemødrene, der ønsker at lære os at bede. Man må tro, at Guds Moder har hjulpet Guds Søn at bede på det menneskelige plan. Altså er der altid et moderligt aspekt af Maria i de kristnes bønsliv. Der er en ømhed, et kvindeligt følelsesliv der hjælper os at forblive forenet til Gud, selv i tider med håbløshed eller trængsler. Hvis dette syn mangler, bliver livet meget tungt og selv bønnen risikerer at forsvinde. Det er en tragisk følge af sekulariseringen, at mange børn ikke har modtaget denne moderlige hjælp til at bede. Det er meget vanskeligt at tilbyde denne Marias moderlige hjælp senere, men intet er umuligt for Gud. Altså er det muligt, at et sted som Lourdes, hvor den marianske tilbedelse er i højsædet, stadig kan tilbyde denne Marias moderlige støtte til dem, der ikke har modtaget denne nåde som børn.
 
Maria ledsager os i løbet af vort liv som Jesu disciple. Hun hjælper os at vokse i livet med bøn og nåde. Ved bebudelsen ser vi, hvordan Maria åbner sig mod Guds vilje og mod hendes kald. Denne indstilling af tro, lydighed og lytten er altid fundamental i vort kristne liv. Man må have det vidunderlige ikon af Bebudelsen for vore øjne under hele vort liv. Der kommer altid en ny udfordring, hvor man må acceptere Guds vilje. Jeg husker tidspunktet, hvor man bad mig om at blive biskop for 20 år siden. Jeg var overhovedet ikke forberedt til denne tjeneste, men jeg havde lige haft en retræte, hvor jeg havde talt om Jomfruens lydighed, da Bebudelsen fandt sted.
 
Alt hvad Evangeliet fortæller os om Marias liv hjælper os til at leve mere forenet med Jesus. Når Maria er til stede ved brylluppet i Kana, hjælper hun os at leve vort kald på forbøn. Hver dag er der på ny en del henstillinger til vor bøn, som Herren viser os. Men ofte er vi ikke bevidste om dette kald fra ham. Tit er der små enkeltheder som ikke fattes. Der manglede vin, måske også salt eller sukker til vor næste, der har brug for støtte eller rettelse. Hvis vi lever uafbrudt i Guds nærvær, er Maria også ved vor side for at hjælpe os at bede eller gå i forbøn efter Guds vilje. Hvis vi virkelig har taget Maria som vor moder og dronning af vort stakkels hjerte, forbliver hun trofast og hjælper os til at åbne vort hjerte til vores næstes behov, til vor Moder Kirkens behov og til vores stakkels verdens behov. På denne måde bliver vort hjerte mere lig med Marias og Jesu hjerte. Marias hjælp er virkelig nødvendig, hvis vi ønsker at leve vort daglige liv i bestandig forening med Jesus og hvis vi ønsker at ofre os selv til Gud i en handling af tilbedelse til verdens frelse.
 
Mange komponister har skrevet deres musik over temaet Stabat Mater – Maria ved siden af Korset med sin Søn er et billede og en meget menneskelig realitet som ingen kan ignorere. Hvis vi lever forenet med Jesus, må vi også ledsage ham på Korset. Vi har virkelig brug for Maria for at forblive forenet med Jesus og undlade at flygte bort. Der er øjeblikke i hvert liv, hvor man virkelig har brug for Marias moderlige hjælp for at forblive trofast med Jesus. Korset mangler aldrig. Derfor bør man vænne sig til at leve hele sit liv forenet med Maria. Korset vil ikke forsvinde men man kan udholde det med Marias hjælp. Hvis vi forbliver trofast til Kristus på Korset, kan han føre os til Genopstandelsen. Maria hjælper os at leve i lovprisningen af Guds herlighed her på jorden som det vil blive i himmelen.

Kardinal A. Aboerelius

Se klippet hvor kardinal Anders Aborelius tæder ind til celebartion af Pontificalmessen i Pius den X Basilica. Det ligger under Fotoalbum/videoklip.

Kardinal Anders var med i den første del af valfarten.

Valfarten til Lourdes 2018 gik rigtig godt. Vi er alle velankommet til Danmark igen efter mange oplevelser og forbønner hos Vor frue af Lourdes for familie og venner i Danmark. Der vil blive lagt foto op fra valfarten snarest muligt.