Nyt program 2018

Sanctuariet med sne i februar 2018.

Se de mange aktivitert under valfartsugen den 23. til 30. juli 2018

valfartsprogrammet præsenteres  under fanebladet valfartsprogram.