Valgt på det ordinære bestyrelsesmøde den 1. maj 2016

Georg Høhling (skoleleder og formand for valfarten)

Pia Ormstrup (sygeplejerske og næstformand)

Philippe Hanus (valfarts kasserer)

P. Herbert Krawczyk (valfartspræst)

Steen Balsløv (valfartslæge)

Anna Vidal Bosch (sygeplejerske)

Martin Ryom (bedemand)

Andreas Holsting (politiassistent)

Bent Stelsberg (socialrådgiver)

Marianne Larsen (sekretær for valfarten)

P. Jan Hansen (valfarts og unge-præst)