På vej til Lourdes »Lad os gå i Marias fodspor" af biskop Olivier R Dumas

 

»Lad os gå i Marias fodspor«


Efter to ekstremt vanskelige år er vi genforenet. Vi mødes hver aften på esplanaden i den oplyste basilika Rosenkransen for at gå i Marias fodspor. Vi bærer, det ene skridt efter det andet, alle Lourdes' venner, som ikke fysisk kan komme hertil, men som forbinder sig med vores marianske bøn.

Hvis vi kommer her, er det fordi Jomfru Maria før havde sagt til lille Bernadette: "Gå hen og sig til præsterne, at de skal bygge et kapel her og komme i procession ". Det er gennem denne anmodning, at denne helligdom realiseres. Det er fordi fader Peyramale, sognepræsten i Lourdes, hørte, hvad Bernadette fortalte ham, at biskop Laurence, biskoppen på tidspunktet for åbenbaringerne, troede på det, og at Kirken byggede den helligdom, som vi alle kender. Tillid og gensidig respekt tillader vidundere.

Denne helligdom forbliver ikke desto mindre rekonvalescent. Den sundhedskrise, vi går igennem, er ikke slut endnu. Det fortsætter med at påvirke os. Kun 50% af de pilgrimme, der normalt kommer til Lourdes som en del af en organiseret pilgrimsrejse, vil være til stede i år. Blandt dem er de mest skrøbelige af vores bispedømmer, men desværre vil ikke alle de syge være i stand til at være til stede. For ja, der er stadig frygt, og helligdommen må fortsætte med at berolige, for at overbevise læger, plejere, familier om at lade alle komme til Lourdes. Pilgrimsfærden bringer så meget ømhed og håb til ældre, syge eller handicappede. Pilgrimsfærden til Lourdes er af det fælles bedstes orden, og vi skal bevare den. Jomfru Marias budskab er overladt til os som en arv. Vi må aldrig give op.

"Gå" og støt os.
Gennem din generøsitet giver du midlerne til helligdommen altid at tillade alle at komme og leve den ekstraordinære nåde, der forbliver der.

Jeg forsikrer jer om min dybe taknemmelighed for jeres støtte såvel som min og feltpræsternes bøn i grotten for hver enkelt af jer.

Biskop Olivier Ribadeau Dumas
Rektor for helligdommen Vor Frue af Lourdes

 

En kær ven stopper i bestyrelsesarbejdet

Anne Vidal modtog en fin Georg Jensen lysestage som tak for de mange år i bestyrelsen

Efter mange fantastiske år har sygeplejerske Anne Vidal besluttet at stoppe sit arrangement i bestyrelsesarbejdet. Tak for din store og uvurderlige indsats.

Anne vil dog fortsat deltage på valfarterne og vi kan glæde os over, at hun også er med på valfarten i 2022.

Tak for dig Anne. 

Samtidig byder vi velkommen til Ann M.Vinter Fox Moule, der nu er officielt medlem af bestyrelsen. 

KRISTUS ER OPSTANDEN - HALLELUJA.
Glædelig Påske til alle.

Sante Bernadettes dødsdag den 16. april 1879 i Nevers

Kanoniseret af Pave Pius XI den 8. december 1933.

Program 2022 planlagt

Fra valfarten 2014.
Foto A. Holsting

Se valfarts-programmet for pilgrimsturen til Lourdes den 25. juli - 1. august 2022 under fanebladet:

MENU / PROGRAM 2022

Peterskirken 25. marts 2022

Pave Frans under indvielses-bønnen for Ukraine og Rusland til Marias rene hjerte.

Vatikanet har sendt biskopper rundt om i verden teksten til den bøn, som pave Frans vil lede den 25. marts for indvielsen af Ukraine og Rusland til Marias ubesmittede hjerte.

Her er den fulde tekst af bønnen opnået af CNA:

O Maria, Guds Moder og vor Moder, i denne prøvelsestid vender vi os til dig. Som vor Moder elsker I os og kender os: Ingen bekymring i vores hjerte er skjult for jer. Barmhjertighedens Moder, hvor ofte har vi ikke oplevet din årvågne omsorg og din fredelige tilstedeværelse! I ophører aldrig med at lede os til Jesus, Fredsfyrsten.

Alligevel har vi forvildet os væk fra fredens vej. Vi har glemt lektien fra tragedierne i det sidste århundrede, ofringen af de millioner, der faldt i to verdenskrige. Vi har ignoreret de forpligtelser, vi har indgået som et fællesskab af nationer. Vi har forrådt folks drømme om fred og de unges håb. Vi blev syge af grådighed, vi tænkte kun på vores egne nationer og deres interesser, vi blev ligeglade og fanget i vores egoistiske behov og bekymringer. Vi valgte at ignorere Gud, at være tilfredse med vores illusioner, at blive arrogante og aggressive, at undertrykke uskyldige liv og at lagre våben. Vi holdt op med at være vores nabos vogtere og forvaltere af vores fælles hjem. Vi har hærget jordens have med krig, og ved vore synder har vi knust vor himmelske Faders hjerte, som ønsker, at vi skal være brødre og søstre. Vi blev ligeglade med alt og alle undtagen os selv. Nu råber vi med skam: Tilgiv os, Herre!

Hellige Moder, midt i elendigheden i vores syndighed, midt i vores kampe og svagheder, midt i ugudelighedens mysterium, der er ondt og krig, minder du os om, at Gud aldrig forlader os, men fortsætter med at se på os med kærlighed, altid klar til at tilgive os og rejse os op til nyt liv. Han har givet jer til os og gjort jeres Ubesmittede Hjerte til et tilflugtssted for Kirken og for hele menneskeheden. Ved Guds nådige vilje er du altid med os; selv i de mest urolige øjeblikke i vores historie er I der for at vejlede os med øm kærlighed.

Vi vender os nu mod jer og banker på jeres hjertes dør. Vi er jeres elskede børn. I enhver tidsalder giver I jer til kende for os og kalder os til omvendelse. I denne mørke time, hjælp os og giv os din trøst. Sig til os endnu en gang: "Er jeg ikke her, jeg, som er din mor?" I er i stand til at løsne knuderne i vores hjerter og i vores tid. Til dig sætter vi vores lid. Vi er overbeviste om, at I, især i øjeblikke med prøvelser, ikke vil være døve for vores bøn og vil komme os til undsætning.

Det var det, I gjorde i Kana i Galilæa, da I gik i forbøn hos Jesus, og han arbejdede på det første af sine tegn. For at bevare glæden ved bryllupsfesten sagde du til ham: "De har ingen vin" (Jon 2,3). Nu, o Moder, gentag disse ord og den bøn, for i vor egen tid er vi løbet tør for håbets vin, glæden er flygtet, broderskabet er falmet. Vi har glemt vores menneskelighed og spildt fredens gave. Vi åbnede vores hjerter for vold og destruktivitet. Hvor har vi ikke meget brug for din moderlige hjælp!

Derfor, o Moder, hør vores bøn.

Havets stjerne, lad os ikke blive skibbrudne i krigens storm.Den Nye Pagts Ark inspirerer til forsoningsprojekter og -stier.

Himlens dronning, genskab Guds fred i verden.

Eliminer had og hævntørst, og lær os tilgivelse.

Befri os fra krig, beskyt vores verden mod truslen fra atomvåben.

Rosenkransens dronning, få os til at indse vores behov for at bede og elske.

Dronning af den menneskelige familie, vis folk broderskabets vej.

Fredens Dronning, få fred for vores verden.

O Moder, må din sorgfulde bøn røre vores forhærdede hjerte. Må de tårer, I fælder for os, få denne dal udtørret af vores had til at blomstre på ny. Midt i våbnenes torden, må jeres bøn vende vores tanker til fred. Må din moderlige berøring berolige dem, der lider og flygter fra regnen af bomber. Må jeres moderlige omfavnelse trøste dem, der er tvunget til at forlade deres hjem og deres hjemland. Må dit sorgfulde hjerte bevæge os til medfølelse og inspirere os til at åbne vores døre og til at tage os af vores brødre og søstre, der er såret og kastet til side.

Hellige Guds Moder, da du stod under korset, sagde Jesus, da han så disciplen ved din side: »Se din søn« (Joh 19,26). På denne måde betroede han os alle til jer. Til disciplen og til hver enkelt af os sagde han: »Se, jeres Moder« (v. 27). Moder Maria, vi ønsker nu at byde dig velkommen i vores liv og vores historie. I denne time står en træt og fortvivlet menneskehed sammen med jer under korset og har brug for at betro sig til jer og gennem jer indvie sig til Kristus. Folket i Ukraine og Rusland, som ærer jer med stor kærlighed, vender sig nu til jer, selv når jeres hjerte banker med medfølelse for dem og for alle de folk, der er decimeret af krig, sult, uretfærdighed og fattigdom.

Derfor, Guds Moder og vor Moder, til dit ubesmittede hjerte betror og indvier vi højtideligt os selv, Kirken og hele menneskeheden, især Rusland og Ukraine. Accepter denne handling, som vi udfører med tillid og kærlighed. Giv, at krig kan slutte, og fred spredes over hele verden. Den "Fiat", der opstod fra dit hjerte, åbnede historiens døre for Fredsfyrsten. Vi stoler på, at freden gennem jeres hjerte igen vil gå op for jer. Til jer indvier vi fremtiden for hele den menneskelige familie, ethvert folks behov og forventninger, verdens bekymringer og håb.

Må Guds barmhjertighed gennem jeres forbøn blive udgydt på jorden, og fredens blide rytme vende tilbage for at markere vore dage. Vor Frue af "Fiat", på hvem Helligånden steg ned, genopretter blandt os den harmoni, der kommer fra Gud. Må I, vores »levende kilde til håb«, vande vores hjertes tørhed. I dit skød tog Jesus kød; hjælpe os med at fremme fællesskabets vækst. Du travede engang på gaderne i vores verden; led os nu på fredens stier. Amen.

Pave Frans vil konsekrere Rusland og Ukraine til Jomfru Marias ubesmittede Hjerte fredag den 25. marts under en bodsgudstjeneste i Peterskirken

Konsekrerer Rusland og Ukraine til Marias ubesmittede hjerte

De seneste uger har en række personer på Peterspladsen hver søndag medbragt et banner med opfordring til pave Frans om at konsekrere Rusland og Ukraine til Jomfru Marias ubesmittede Hjerte. Foto: Vatikanets medier.

Pave Frans vil konsekrere Rusland og Ukraine til Jomfru Marias ubesmittede Hjerte fredag den 25. marts under en bodsgudstjeneste i Peterskirken.

Den hellige Stols pressetalsmand Matteo Bruni siger i en udtalelse, at den pavelige almisseuddeler, kardinal Konrad Krajewski – som pavens sendebud – vil udråbe det i Fatima, Portugal, samme dag.

Paven har valgt højtiden for Jomfru Marias Bebudelse, en af årets store Mariahøjtider, til at konsekrere de to lande til Marias ubesmittede hjerte.

Under åbenbaringen i Fatima den 13. juli 1917 bad Jomfru Maria om at Rusland skulle konsekreres til hendes ubesmittede hjerte, og forklarede de tre børn, at hvis det ikke skete ville Rusland sprede ”sine fejltagelser til hele verden, fremme krig og forfølgelse af Kirken”.

”De gode”, tilføjede hun, ”vil lide martyrdøden. Den hellige Fader vil lide meget og flere nationer vil blive ødelagt”.

Efter åbenbaringerne i Fatima er der sket flere konsekrationer til Jomfru Marias ubesmittede Hjerte. Pave Pius XII konsekrerede 31. oktober 1942 hele verden til Marias ubesmittede Hjerte, og 7. juli 1952 viede han Ruslands befolkning til Marias ubesmittede Hjerte med det apostoliske brev Sacro vergente anno:

”Ligesom jeg for nogle år siden konsekrerede hele verden til Guds Moders ubesmittede Hjerte, konsekrerer jeg nu på særlig vis hele Ruslands folk til samme ubesmittede Hjerte”, skrev Pius XII dengang.

Den 21. november 1964 fornyede pave Paul VI konsekrationen af Rusland til Marias ubesmittede hjerte under overværelse af det 2. Vatikankoncils deltagere.

Pave Johannes Paul II skrev en bøn, han kaldte en ”overgivelsesakt”, som blev bedt i basilikaen Santa Maria Maggiore i Rom pinsedag den 7. juni 1981.

I juni år 2000 løftede Den hellige Stol sløret for den tredje af Fatimas hemmeligheder. Troskongregationens daværende chef, ærkebiskop Tarcisio Bertone, henviste da til et brev fra 1989, hvori søster Lucia personligt bekræftede, at den højtidelige og universelle konsekration var, hvad Jomfru Maria havde ønsket: ”Ja, det skete”, skrev hun, ”præcis som Vor Frue havde bedt om, den 25. marts 1984”.

Budskab fra Vor Frue af Medjugorje den 25. februar 2022

Feb 25 message to Marija - one of the strongest messages she has given us!

🕊 Dear children! I am with you and we pray together. Help me with prayer, little children, that Satan may not prevail. His power of death, hatred, and fear has visited the earth. Therefore, little children, return to God and to prayer, to fasting and to renunciation, for all those who are downtrodden, poor, and have no voice in this world without God. Little children, if you do not return to God and His Commandments, you do not have a future. That is why He sent me to you to guide you. Thank you for having responded to my call." 🕊

Tillykke med fødselsdagen den 7. februar kære sct. Bernadette

 

Den Nordiske Valfart til Lourdes 2022

 

Afrejse mandag den 25. juli kl. 13.00 med NORWEGIAN

Hjemkomst mandag den 1. august kl. 18.25 med NORWEGIAN

 

Fra Den Nordiske Bispekonference deltager

Biskop Czeslaw Kozon.

Desuden valfartspræst Jan Hansen samt flere præster.

 

Direkte fly fra København med NORWEGIAN til Montpellier

og derfra videre med busser til Lourdes.

Indlogering på Hotel Paradis samt Accueil Notre Dame.

På valfarten deltager præster, plejepersonale

og samaritter samt unge hjælpere, bl.a. fra DUK.

 

 

Prisen for almindelige deltagere er DKK 9.300,- og omfatter fly, bus til/fra lufthavn, ophold med fuld pension, rejseforsikring (afbestillingsforsikring sørger man selv for), valfartshæfte og solidaritetsbidrag.

Prisen for deltagelse excl. flyrejse er kr. 5.000,-

 

Tilmelding er først til mølle og senest 11. februar 2022.

 

TILMELDINGSMATERIALE og yderligere INFORMATION:

Marianne Larsen, Tlf.: +45 5124 2390,

E-mail: tilmelding@lourdes.dk

 

www.lourdesvalfart.dk

Den Nordiske Valfart til Lourdes

Georg Høhling, Askemosevejen 18, 3210 Vejby

Lourdes i sne den 11.januar 2021

Fra dagens messe og rosenkransbøn.

Udenrigsministeriet / coronavirus og rejse

Pavens bøn til Jomfru Maria.:

https://www.vaticannews.va  

Hold dig orienteret om rejse til Frankrig

https://frankrig.um.dk 

www.lourdes-france.org/en/

 

Efter en forrygende uge med mange dejlige oplevelser, er gruppen af pilgrimme med Den Nordiske valfart til Lourdes igen hjemme i Danmark. Mange intentioner er blevet lagt frem for Guds Moder Vor frue af Lourdes. Vi glæder os til næste tur.
Foto er fra messen ved Grotten den 26. juli 2019.

Mandag d 22. Juli - dag 2 på valfarten klar til gruppefoto i brændende sol.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.