Ingen Lourdesvalfart i 2021

Kære besøgere af Lourdes-valfartens hjemmeside.

Bestyrelsen for Den Nordiske Valfart til Lourdes må desværre meddele, at der ikke vil blive arrangeret valfart til Lourdes i 2021.

For at kunne arrangere en valfart i sommeren 2021, skal Den Nordiske Valfart have sikkerhed inden jul både i forhold til flyselskab og i forhold til forventning om antal deltagere. Endelig skal vi have sikkerhed for, at rejsen er forsvarlig i forhold til den aldersgruppe, vi typisk har med at gøre.

Corona-situationen, som den tegner sig i hele Europa, forstyrrer den sikkerhed, og vi har derfor ikke haft andet valg end at beslutte ikke at arrangere valfart i 2021.

Vi glæder os til at kunne arrangere en Valfart i 2022.

Med venlig hilsen

Georg Høhling

(formand)

Pave Frans intention

 

Den hellige fader Frans opfordre os alle til at bede rosenkransen i oktober til festen for Vor Frue af rosenkransen. Læs mere herom på linket.

https://www.katolsk.dk/den-katolske-kirke-i-danmark/aktuelt/single-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=15841&cHash=eb3fe74e07183cf8ef26fd510f6c279f

International pilgrimsdag den 16. juli 2020 sendes 15 timers live på 10 sprog

Live på de sociale medier samt via dette link:

www.lourdes-united.org

FORSIGTIG OPTIMISME
Fra Katolsk Orientering 3. juli 2020

AFLYSNING AF VALFARTEN 2020

Tillykke til biskop Czeslaw Kozon, der den 07. maj kunne fejre slt 25. år som biskop i Danmark.

 

Formand Georg Høhling, Askemosevejen 18, 3210 Vejby

 

Til alle website-besøgende. 

Ørby, den 9. maj 2020.

 Kære alle.

På vegne af Den Nordiske Valfart til Lourdes og som formand for samme vil jeg hermed orientere om, at

Den Nordiske Valfart til Lourdes har besluttet at aflyse Valfarten 2020.

Den endelige beslutning blev taget i denne uge, fordi NORWEGIAN, hos hvem vi har reserveret flybilletter, i mandags har fået godkendt en genopretningsplan for flyselskabet, som bl.a. betyder, at NORWEGIAN ikke flyver uden for Norge i 2020. De vil således ikke kunne flyve os som aftalt.

I disse Corona-tider er det i det hele taget tvivlsomt, om grænserne til den tid vil være fuldt åbne, så flyvninger kan ske normalt.

Som sådan ville enhver planlægning ske nærmest i blinde.

Vi har ikke haft andet valg end at aflyse Valfarten 2020, og vi vil i stedet glæde os til at planlægge Valfart til Lourdes i 2021. 

De bedste hilsner

pbv 

Georg Høhling

(formand)

 

Lourdesstemning i en Corona tid uden pilgrimme

Bed rosenkransen sammen med paven i maj måned

 

 

I lørdags sendte pave Frans et brev til os alle om i maj måned at gøre noget ekstra ud af at bede rosenkransen. Maj måned er traditionelt indviet til Jomfru Maria, men intensiveret bøn er særlig relevant i denne tid med coronapandemi. Vi har allerede længe følt smerten over ikke at kunne komme til messe, og her i maj  i år må vi endvidere undvære vor valfart til Åsebakken og senere også den til Øm. Da vi ikke kan komme på valfart til Åsebakken, vil Jomfru Maria derfra komme til domkirken. Dér kan de fleste heller ikke komme i denne tid, men via livestreamingen vil Vor Frue af Åsebakken blive synlig for mange og dermed også være et tegn på hendes omsorg.

Pave Frans fortæller i sit brev, hvad opfordringen til at bede rosenkransen  går ud på, så der er ikke grund til at skrive noget ekstra ud over at anbefale alle til at slutte op om hans appel om at bede rosenkransen i familier, ordenskommuniteter eller individuelt for således at bevares i fællesskabet både med dem, man beder sammen med, og derigennem også med resten af Kirken. Lad os gøre det i håbet om og i tillid til, at Gud på Jomfru Marias forbøn vil afvende coronaen og alle dens følger.

København, mindedagen for den hellige Louis Maria Grignion de Montfort, den 28. april 2020

+ Biskop Czeslaw

--------       

brevet skriver pave Frans:

Kære brødre og søstre. Nu nærmer maj måned sig, hvor Gudsfolket især udtrykker sin kærlighed og hengivenhed til Jomfru Maria. Det er en tradition at bede rosenkransen denne måned, i hjemmet sammen med familien. Hjemmet er en dimension, som pandemiens begrænsninger har ’tvunget’ os til at udnytte, også ud fra et åndeligt perspektiv.

Så jeg vil foreslå alle at genopdage skønheden i at bede rosenkransen derhjemme i maj måned. Man kan gøre det sammen eller alene: I vælger selv hvad som egner sig bedst til situationen, men hav begge muligheder i tankerne. Under alle omstændigheder ligger hemmeligheden i at gøre det så enkelt som muligt. På internettet findes flere ressourcer til hvordan man beder rosenkransen og dens forskellige mysterier.

Jeg tilbyder desuden to bønner til Vor frue, som I kan bede i slutningen af rosenkransen, og som jeg – åndeligt forenet med jer – selv vil bede i maj måned. De to bønner er vedlagt dette brev, og stilles således til rådighed for alle.

Kære brødre og søstre. Når vi betragter Kristi åsyn sammen med vor Moder, Jomfru Marias hjerte, vokser vi som en åndelig familie, og det hjælper os igennem denne prøvelsernes tid. Jeg vil bede for jer, især for de mest lidende, og bed venligst også for mig. Jeg takker jer alle og velsigner jer fra mit hjerte”.

Givet i Rom, Laterankirken den 25. april 2020, på festdagen for evangelisten Markus.

Pavens første bøn til Jomfru Maria

Maria! Du lyser altid op på vor vej
som et tegn på frelse og håb.
Vi betror os til dig, De syges Helse,
du som ved korsets fod
forenede dig med Jesu lidelse,
og forblev urokkelig i din tro.

Du, ’det romerske folks frelse’*,
ved hvad vi behøver,
og vi er sikre på,  at du kommer os til hjælp,
ligesom i Kana i Galilæa,
så glæden og festen vender tilbage
efter denne prøvelsens stund.

Hjælp os, du den Guddommelig kærligheds Moder**,
at vi må underlægge os Faderens vilje
og gøre det, Jesus beder os om,
han, som tog vore lidelser og smerter på sig,
for at lede os gennem korset
til opstandelsens glæde.

Amen.

Til din beskyttelse tager vi
vor tilflugt,
hellige Gudsmoder!
Vend dig ikke bort fra os,
når vi anråber dig i vor nød,
men fri os altid ud fra alle farer,
du herlighedsfulde og velsignede Jomfru. Amen.

Salus Populi Romani, navnet på Maria-ikonen i basilikaen Santa Maria Maggiore i Rom
** Santuario della Madonna del Divino Amore, en Maria-helligdom udenfor Rom.

 

Pavens anden bøn til Jomfru Maria

“Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt, hellige Gudsmoder!”

I den nuværende dramatiske situation, hvor lidelse og angst har sit greb om verden, vender vi os mod dig, Guds Moder og vor Moder, og søger vor tilflugt under din beskyttelse.

Jomfru Maria, ret dine barmhjertige øjne mod os i denne coronapandemi. Trøst de modløse og de, som sørger over deres kære afdøde, der til tider begraves på en måde som gør ondt i sjælen. Vær dem nær, som bekymrer sig over deres syge pårørende og som på grund af smitterisikoen ikke kan være dem nær. Vis tillid til dem, der er ængstelige over den usikre fremtid og dens konsekvenser for økonomien og arbejdet.

Guds Moder og vor Moder, gå i forbøn for os hos Gud, Barmhjertighedens Fader, at denne hårde prøvelse må ende og at håbet og freden atter må bryde frem. Ligesom i Kana, da du bad din guddommelige Søn, bed ham om også at trøste de syge og ofrenes familier, og fyld deres hjerter med tillid.

Beskyt læger, sygeplejersker, sundspersonale og frivillige, som befinder sig i denne nødsituations frontlinje, og sætter deres eget liv på spil for at redde andre. Svigt dem ikke i deres heroiske indsats, men giv dem styrke, generøsitet og et godt helbred.

Vær nær dem, som dag og nat hjælper de syge, støt præsterne, som i deres pastorale bekymring og evangeliske iver forsøger at hjælpe og støtte alle.

Hellige Jomfru, oplys videnskabsmænds og -kvinders sind, så de må finde frem til de rette løsninger for at kunne bekæmpe denne virus.

Hjælp nationernes ledere så de med klogskab, omsorg og på generøs måde kan hjælpe dem, der mangler livets fornødenheder, kan arbejde for fremsynede sociale og økonomiske løsninger i en ånd af solidaritet.

Allerhelligste Maria, opvæk vor samvittighed, så de enorme summer, som bruges til at udvikle og øge antallet af våben, i stedet må anvendes til at fremme forskning for at forhindre katastrofer som denne i fremtiden.

Elskede Moder, hjælp os til at erkende, at vi alle tilhører én og samme familie, og at vi – bevidste om de bånd som forener os alle – i en medmenneskelig og solidarisk ånd kan hjælpe med at lindre de utallige situationer af fattigdom og nød. Styrk os i troen så vi må blive bedre til at tjene og blive mere vedholdende i bønnen.

Maria, de nedbøjedes Trøst, tag alle dine bekymrede børn i din favn og bed Gud om, at Han med sin almægtige hånd må befri os fra denne forfærdelige pandemi, så livet igen kan vende tilbage til sin vante kurs.

Vi betror os til dig, som lyser på vor vej som et tegn på frelse og håb, o gode, o milde, o kære Jomfru Maria.

Amen.

 

Følg Påskedagene i Lourdes

På dette link kan man følge Påskens liturgi fra Sanctuariet i Lourdes 2020:

 

https://www.lourdes-france.org/vivre-la-semaine-sainte-en-direct-sur-tv-lourdes-avec-les-chapelains-du-sanctuaire/

 

 

Følg rosenkrans novenen fra Lourdes 17-25. marts 2020 kl 1500

Udenrigsministeriet / coronavirus og rejse

Pavens bøn til Jomfru Maria.:

https://www.vaticannews.va  

Hold dig orienteret om rejse til Frankrig

https://frankrig.um.dk 

www.lourdes-france.org/en/

 

Efter en forrygende uge med mange dejlige oplevelser, er gruppen af pilgrimme med Den Nordiske valfart til Lourdes igen hjemme i Danmark. Mange intentioner er blevet lagt frem for Guds Moder Vor frue af Lourdes. Vi glæder os til næste tur.
Foto er fra messen ved Grotten den 26. juli 2019.

Fra Biskop Kozons prædiken i Jesu Hjerte d 19.juli 2019

Til stede ved udsendelsesmessen i Jesu Hjerte var flere gejstlige - bl.a. tidligere valfartspræst Herbert Krawzyk.

Biskop C. Kozon havde i sin prædiken på udsendelsesmesen for pilgrimmene til Lordres bl.a. følgene betragtning:

I dagens læsning (2. mos. 11,10-12,14) hører vi om optakten til frelseshistoriens største pilgrimsvandring, jødernes udgang fra Egypten.

I vort liv oplever i også store øjeblikke, som ændrer vor tilværelse: dåben, en konversion, en omvendelse. Selv om vi lever tæt på Gud og i fred med ham, kan vi altid gøre fremskridt. Vi skal altid være på vandring. Det viser vi også med vor pilgrimsrejse til Lourdes. Må den styrke vor vilje til hele tiden at komme Gud nærmere.

Mandag d 22. Juli - dag 2 på valfarten klar til gruppefoto i brændende sol.