Valfarten 2020

Planlægning og program for Den Nordiske valfart til Lourdes er i fuld gang

Se under faneblad VALFART 2020.

 

Efter en forrygende uge med mange dejlige oplevelser, er gruppen af pilgrimme med Den Nordiske valfart til Lourdes igen hjemme i Danmark. Mange intentioner er blevet lagt frem for Guds Moder Vor frue af Lourdes. Vi glæder os til næste tur.
Foto er fra messen ved Grotten den 26. juli 2019.

De syges salvelse og skriftemål

Scandinavisk messe ved Grotten

Gavernie

Messe den 23.juli med kardinal Aborelius som hovedcelebrandt

Den lille korsvej ved pater Michael middagsheden og velsignelsen af kardinal Anders

Ren kærlighed

Fanen klar til lysprocession

Mandag d 22. Juli - dag 2 på valfarten klar til gruppefoto i brændende sol.

Biskop Kozon som hovedcelebrandt ved søndagens (21.07.19) sakramentsprocesion i Lourdes.

Fra Biskop Kozons prædiken i Jesu Hjerte d 19.juli 2019

Til stede ved udsendelsesmessen i Jesu Hjerte var flere gejstlige - bl.a. tidligere valfartspræst Herbert Krawzyk.

Biskop C. Kozon havde i sin prædiken på udsendelsesmesen for pilgrimmene til Lordres bl.a. følgene betragtning:

I dagens læsning (2. mos. 11,10-12,14) hører vi om optakten til frelseshistoriens største pilgrimsvandring, jødernes udgang fra Egypten.

I vort liv oplever i også store øjeblikke, som ændrer vor tilværelse: dåben, en konversion, en omvendelse. Selv om vi lever tæt på Gud og i fred med ham, kan vi altid gøre fremskridt. Vi skal altid være på vandring. Det viser vi også med vor pilgrimsrejse til Lourdes. Må den styrke vor vilje til hele tiden at komme Gud nærmere.

Udsendelsesmesse til Lourdes valfart 2019

Den 19. Juli kl. 17.00 fejres udsendelsesmesse i Jesu Hjerte Kirke med biskop Kozon. Alle er hjertelig velkommen. 

Jubilæumsfesten var et tilløbsstykke

Mange var mødt op til Den Nordiske valfarts 50 års jubilæumsfest den 2. marts i Jesu Hjerte i København. Festmesse med biskop Cheslaw Kozon, pater Herbert, pater Biernkowski og pater Jan. Efterfølgende stor reception med fillipinske specialiteter, festtaler og fremvisning af Lourdes film fra Danmarks Radio ano 1993 samt valfartens nyeste film fra 2018 produceret af Veronica Holsting. Desuden var der en mindre fremvisning af pater Herberts mini museum fyldt med diverse klenodier fra Lourdes valfarterne gennem tiden. 

I anledning af jubilæet er der også  udfærdiet er festskrift, som kan bestilles og købes for 20 kr + forsendelse ved henvendelse til den Nordiske valfart til Lourdes. 

Flere billeder kan ses under jubilæum 2019.

ÆNDRING AF REJSETIDER 2019

Rejsetiderne er ændret på valfarten til Lourdes 2019.

Vi skal rejse med SAS til og fra Biarritz på i følgende tider:

Afrejse lørdag den 20 juli kl. 11.55 (mødetid kl. 09.45)

Hjemkomst Kastrup lørdag den 27. juli kl. 17.55

Mere om rejse og program i den kommende periode.

Stemningsvideo fra 2018

Kom med Kardinal Anders Arborelius og de Nordiske pilgrimme på stille passage gennem Grotten (Massabielle) i Lourdes.

Kardinal Anders Aborelius prædiken i Pius X

Lourdes – valfart 2018

Oversat af Philippe Hanus


Den hellige Thèrèse af Jesusbarnet har sagt, at Jomfruen er mere moder end dronning. Men hun er også æret som dronning, som moderlig dronning og beskytterinde af hele den katolske verden. I Europas nordiske lande kalder man hende Nordens dronning. Dengang forfølgerserne fandt sted var der altid en lille skare af nordiske katolikker der elskede at kalde og ære hende således. I den katolske middelalder blev hun betragtet som den sande dronning. Laplænderne og samerne har æret hende som himlens dronning. Da vi indviede det første katolske kapel i Sapmi i laplændernes land, har man kaldt hende Himlens Dronning. Hvis man besøger de vidunderlige små kirker i Sverige, finder man ofte et alterbillede, hvor Maria er kronet som himlens dronning af sin søn Jesus. I dag er det helt almindeligt at finde et billede af Vor Frue i en protestantisk kirke.
 
Som brødre og søstre af Jesus må det være naturligt og tillige evangelisk for os at finde vores støtte hos Jesu Moder. Hvis vi er forenet i Jesus og hvis vi lever vort liv som hans venner, må vi selvsagt vende os mod hans Moder, der også er blevet vores moder. Hvis vi ønsker at følge Jesus og at leve efter evangeliet, finder vi også i Maria en søster, som man siger i Karmel. Altså er Maria ikke alene dronning og moder, hun er også søster. Hun har også fulgt troens vej, faktisk lærer hun os den fundamentale teologiske holdning af tro, kærlighed og håb. Det teologiske og åndelige liv er os tilbudt af Helligånden allerede ved dåben som en gratis gave. Men vi har også brug for en model og et menneskeligt eksempel for at se, hvordan man kan leve på denne måde. I Evangeliet kan man se, at Maria siden Bebudelsen og derefter viser os denne vej. Som vores Moder er hun også vores Herskerinde – Mater et Magistra – som  Kirken selv.
 
I vort menneskelige liv er det ofte moderen som lærer os at bede og elske Jesus. Heldigvis er der også menneskelige fædre, der som Sankt Joseph ønsker at hjælpe deres børn til at kende Gud. Men man må anerkende, at det er mest mødrene og endog bedstemødrene, der ønsker at lære os at bede. Man må tro, at Guds Moder har hjulpet Guds Søn at bede på det menneskelige plan. Altså er der altid et moderligt aspekt af Maria i de kristnes bønsliv. Der er en ømhed, et kvindeligt følelsesliv der hjælper os at forblive forenet til Gud, selv i tider med håbløshed eller trængsler. Hvis dette syn mangler, bliver livet meget tungt og selv bønnen risikerer at forsvinde. Det er en tragisk følge af sekulariseringen, at mange børn ikke har modtaget denne moderlige hjælp til at bede. Det er meget vanskeligt at tilbyde denne Marias moderlige hjælp senere, men intet er umuligt for Gud. Altså er det muligt, at et sted som Lourdes, hvor den marianske tilbedelse er i højsædet, stadig kan tilbyde denne Marias moderlige støtte til dem, der ikke har modtaget denne nåde som børn.
 
Maria ledsager os i løbet af vort liv som Jesu disciple. Hun hjælper os at vokse i livet med bøn og nåde. Ved bebudelsen ser vi, hvordan Maria åbner sig mod Guds vilje og mod hendes kald. Denne indstilling af tro, lydighed og lytten er altid fundamental i vort kristne liv. Man må have det vidunderlige ikon af Bebudelsen for vore øjne under hele vort liv. Der kommer altid en ny udfordring, hvor man må acceptere Guds vilje. Jeg husker tidspunktet, hvor man bad mig om at blive biskop for 20 år siden. Jeg var overhovedet ikke forberedt til denne tjeneste, men jeg havde lige haft en retræte, hvor jeg havde talt om Jomfruens lydighed, da Bebudelsen fandt sted.
 
Alt hvad Evangeliet fortæller os om Marias liv hjælper os til at leve mere forenet med Jesus. Når Maria er til stede ved brylluppet i Kana, hjælper hun os at leve vort kald på forbøn. Hver dag er der på ny en del henstillinger til vor bøn, som Herren viser os. Men ofte er vi ikke bevidste om dette kald fra ham. Tit er der små enkeltheder som ikke fattes. Der manglede vin, måske også salt eller sukker til vor næste, der har brug for støtte eller rettelse. Hvis vi lever uafbrudt i Guds nærvær, er Maria også ved vor side for at hjælpe os at bede eller gå i forbøn efter Guds vilje. Hvis vi virkelig har taget Maria som vor moder og dronning af vort stakkels hjerte, forbliver hun trofast og hjælper os til at åbne vort hjerte til vores næstes behov, til vor Moder Kirkens behov og til vores stakkels verdens behov. På denne måde bliver vort hjerte mere lig med Marias og Jesu hjerte. Marias hjælp er virkelig nødvendig, hvis vi ønsker at leve vort daglige liv i bestandig forening med Jesus og hvis vi ønsker at ofre os selv til Gud i en handling af tilbedelse til verdens frelse.
 
Mange komponister har skrevet deres musik over temaet Stabat Mater – Maria ved siden af Korset med sin Søn er et billede og en meget menneskelig realitet som ingen kan ignorere. Hvis vi lever forenet med Jesus, må vi også ledsage ham på Korset. Vi har virkelig brug for Maria for at forblive forenet med Jesus og undlade at flygte bort. Der er øjeblikke i hvert liv, hvor man virkelig har brug for Marias moderlige hjælp for at forblive trofast med Jesus. Korset mangler aldrig. Derfor bør man vænne sig til at leve hele sit liv forenet med Maria. Korset vil ikke forsvinde men man kan udholde det med Marias hjælp. Hvis vi forbliver trofast til Kristus på Korset, kan han føre os til Genopstandelsen. Maria hjælper os at leve i lovprisningen af Guds herlighed her på jorden som det vil blive i himmelen.

Kardinal Anders var med i den første del af valfarten.

Valfarten til Lourdes 2018 gik rigtig godt. Vi er alle velankommet til Danmark igen efter mange oplevelser og forbønner hos Vor frue af Lourdes for familie og venner i Danmark. Der vil blive lagt foto op fra valfarten snarest muligt.